CHĂM SÓC TAY & CHÂN

Trang chủdịch vụ › CHĂM SÓC TAY & CHÂN

CHĂM SÓC TAY & CHÂN

Đắp Paraffin bàn tay & chân

 CHƯƠNG TRÌNH PARAFIN TRỊ PHONG THẤP LÀM MỀM DA CHÂN  ( 60 P’ )

 

                                                                                                                             

          1;     TẨY TẾ BÀO CHẾT LOẠI BỎ ĐI TẾ BÀO SẦN TRÊN DA

 

          2;     MASSAGE BẰNG TINH DẦU DƯỠNG ẨM  DA

 

          3;     ĐẮP PARAFAIN  CHÂN LÀM MỀM MỊN DA TRỊ PHONG THẤP VA NỔI GÂN MÁU

 

          4;     THOA KEM DƯỠNG BODY TRẮNG DA

 

 

                                                                                                                          ( GIÁ : 300.000 Đ )

 

               CHƯƠNG TRÌNH ĐẮP  PARAFIN TOÀN THÂN(  120 P’ )

                                                                                                                                     

          1;   TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN

 

 

          2;   MASSAGE BẰNG TINH DẦU DƯỠNG ẨM  DA

 

 

           3;  ĐẮP PARAFIN TOÀN THÂN LÀM MỊN DA TRỊ PHONG THẤP VÀ NỔI GÂN MÁU

 

 

          4;   THOA KEM DƯỠNG BODY TRẮNG DA

 

 

                                                                                                                        ( GIÁ : 500.000 Đ )

 

CHƯƠNG TRÌNH PARAPIN TRỊ PHONG THẤP LÀM MỀM  DA TAY 60 P’ )                                                                                                           

          1;      TẨY TẾ BÀO CHẾT LOẠI BỎ ĐI TẾ BÀO SẦN TRÊN DA

 

 

          2;      MASSAGE BẰNG TINH DẦU DƯỠNG ẨM  DA

 

 

          3;     ĐẮP PARAPIN  TAY ( 20 P’ )

 

                                                                                                                                                      

          4;     THOA KEM DƯỠNG BODY TRẮNG DA

 

 

 

                                                                                                                         ( GIÁ : 200.000 Đ )

 

Các dịch vụ khác: