TRỊ THÂM, TRẮNG DA VÙNG LƯNG

Trang chủdịch vụ › TRỊ THÂM, TRẮNG DA VÙNG LƯNG

TRỊ THÂM, TRẮNG DA VÙNG LƯNG

TRỊ THÂM, TRẮNG DA VÙNG LƯNG

  CHƯƠNG TRÌNH TRỊ THÂM, TRẮNG DA VÙNG LƯNG     ( 60 P” )

 

                                                                                                             

1 : TẨY TẾ BÀO CHẾT TRẮNG SÁNG PHẦN LƯNG

 

2 : XÔNG HƠI KẾT HỢP VỚI MẶT NẠ TRẮNG DA

 

3 : LẤY MỤN ( NẾU CÓ ) SÁT KHUẨN TIA ĐIỆN TÍM

 

4 : CHẠY MÁY SIÊU KIM CƯƠNG LOẠI BỎ THÂM VÀ DA SẦN SÙI

 

5 : CHẠY MÁY COOL LẠNH KẾT HỢP SERUM TRẮNG DA

 

6 : ĐẮP MẶT NẠ TRẮNG DA  TOÀN THÂN

 

7 : THOA KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                      GIÁ : 400.000 ( VND )

 

 

             CHƯƠNG TRÌNH TRỊ MỤN PHẦN LƯNG

                                                                                                                 ( 60 P” )

 

1 : TẨY TẾ BÀO CHẾT LOẠI BỎ CHẤT SẦN VÀ BỤI BẨN TRÊN DA

 

2 : XÔNG HƠI KẾT HỢP MASK TRỊ MỤN

 

3 : LẤY MỤN PHẦN LƯNG

 

4 : SÁT KHUẨN TIA  ĐIỆN TÍM

 

5 : CHẠY MÁY COOL LẠNH KẾT HỢP VỚI SERUM LÀM DỊU DA

 

6 : CHIẾU ÁNH SÁNG TRỊ MỤN KẾ HỢP GEL TRỊ MỤN

 

7 : ĐẮP MẶT NẠ TRỊ MỤN

 

8 :THOA GEL TRỊ MỤN 

 

 

                                                                                                                  GIÁ : 400.000 ( VND )

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Các dịch vụ khác: