TẮM DƯỠNG TRẮNG

Trang chủdịch vụ › TẮM DƯỠNG TRẮNG

TẮM DƯỠNG TRẮNG

TẮM DƯỠNG TRẮNG

CHƯƠNG TRÌNH TẮM TRẮNG BẰNG THẢO DƯỢC THUỐC BẮC  ( 120 P’ )

 

 

              1;      TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN

              2;      THOA SẢN PHẨM THUỐC BẮC  TRẮNG DA  ( 45 P’ )   

                                               

             3;      ĐẮP MASK TRẮNG DA + MASSAGE TOÀN THÂN                                                                                                                             

             4;      THAO KEM DUONG  BODY TRẮNG DA

                                                                                       ( GIÁ:700.000 Đ )

                

        

 CHƯƠNG TRÌNH TẮM DƯỠNG TRẮNG DA BẰNG MEN TRÁI CÂY TƯƠI     ( 60P’ )

 

                                                                                                                         

            1;      TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN

 

            2;      THOA MEN TRÁI CÂY VÀ MASSAGE  NHẸ     ( 40 P’ )  

                                                      

            3;      THOA KEM DƯỠNG BODY TRẮNG DA        

                                                                                      (  GIÁ : 300.000 Đ )

                                                                                      

 

 CHƯƠNG TRÌNH TẮM SÁNG MỊN DA BẰNG NGŨ CỐC   ( 60P’ )

 

                                                                                                                                     

             1;      TẨY TẾ BÀO CHẾT TOÀN THÂN LOẠI ĐI TẾ BÀO SẦN TRÊN DA

 

 

            2;     THOA SỮA NGŨ CỐC + MASSAGE NHE  ( 40 P’)  

 

                                                      

            3;    THOA KEM DƯỠNG BODY TRẮNG DA             

                                                                                             ( GIÁ : 300.000 Đ )  

 

                                                                                                                  

                                                                                                                            

 

Các dịch vụ khác: